Costa Atlántica

 
A Costa Atlántica Galega se delimita entre a Estaca de Bares e o Monte Louro, xa entrando nas Rías Baixas. Neste anaco de costa se ubican grandes fitos da navegación como son o Cabo Ortegal, Prior, Illas Sisargas, Cabo Vilán, Touriñan e Fisterra. Ademais das coñecidas como Rías Altas Galegas. Na Estaca de Bares e Ortegal, recalan aquelas embarcacións que proveñen do Golfo de Vizcaya cando navegan en demanda de latitudes máis meridionales ou son a última referencia de terra se a derrota condúcelles cara a destinos máis ao N.
 
Os ventos predominantes no inverno son os do S ao W e N, rolando neste senso co paso das frontes, adoitan vir acompañados de cerrazón e choiva, con visibilidade reducida. O seu réxime comeza en outubro e dura ata marzo. Os N e NW son temibles nas proximidades das puntas xa que provocan moita marexada e rebote de mar e son de decembro a abril cando están máis presentes sempre acompañados de grandes chubascos. Os NE non son tan fracuentes no periodo invernal, pero cando entran faino con dureza. De xuño a outubro son os NE os que predominan. Non levantan moita marexada nas proximidades de terra e adoitan predecir bo tempo.
As néboas son máis xerais no verán e case sempre son anuncio de forte ventada do nordés.
 
Os portos deportivos da Galicia Atlántica atópanse todos en zonas resgardadas, coñecidas como Rías Altas, entrantes da mar en terra dunhas poucas millas. De N a S atopamos o de Ortigueira, Ares e Sada en pleno corazón do Golfo Ártabro e Camariñas na Costa da Morte, ademais doutros máis pequenos como Miño, Laxe e Fisterra que totalizan 1.307 prazas de atraque. Todos eles pertencentes á Rede Pública da Xunta de Galicia, xestionada polo Ente Público Portos de Galicia. Nesta zona tamén operan outras instalacións baixo a xurisdicción das Autoridades Portuarias pertencentes á Rede Nacional, como son o Porto de Ferrol e o Porto da Coruña que totalizan 1.493 prazas de amarre.
 
Os portos de Ares e Sada ofrecen excelentes instalacións con todo tipo de servizos tanto para as embarcacións como tripulacións, estando enclavados en zonas turísticas de gran beleza.
 
Podemos dividir este amplo tramo de costa en tres partes: a primeira, da Estaca de Bares ao Cabo Prior, onde se atopan os acantilados máis altos de Europa; a segunda, o Golfo Ártabro cos portos de Ferrol, Ares, Sada e A Coruña, unha zona de alta densidad de poboación e con todas as posibilidades turísticas e de servizos; e a terceira, que nos leva desde o faro da Torre de Hércules ata o monte Louro, é a coñecida como Costa da Morte, cun único porto deportivo, Camariñas e varios de refuxio (Laxe, Muxía, Fisterra ou Corcubión). É esta última unha zona, mar fóra das 12 M, de moito tráfico marítimo comercial.
 
O tramo de costa pertence á provincia da Coruña e desde calquera dos seus portos poderémosnos desprazar á capital de Galicia, a próxima Santiago de Compostela.
 
A beleza desta costa, as súas praias salvaxes e abertas ao océano e toda a historia e mitoloxía que encerra son un auténtico reclamo para coñecela.

Intecmar

Cetmar